Reserveren

Reserveren

Reserveren kan met onderstaand mail-formulier. Het versturen van deze mail maakt uw reservatie bindend, deze wordt 10 dagen in optie gehouden. U ontvangt per kerende onze bevestiging per e-mail.
Binnen de 10 dagen na uw reservatie dient 40% van de huursom overgeschreven te worden
op rekening KBC BE56 7370 4252 9388 van Prudhomme-Lefere.
De overige 60% van de huurprijs dient samen met de waarborg van 150 € betaald te worden
6 weken vóór de aanvang van de huurperiode.

Wat indien voorschot en saldo niet tijdig worden betaald:
Bij niet-betaling van het voorschot binnen de 10 dagen na reservatie wordt de reservatie geannuleerd en zien wij ons verplicht om 25 € administratiekosten aan te rekenen.
Bij niet-betaling van het saldo ten laatste 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt de reservatie geannuleerd en dient het voorschot als schadevergoeding voor deze late annulering.

Méér gedetailleerde informatie vindt u in de huurvoorwaarden.

Naam:
Straat + nr:
Postcode:
Gemeente:
Land:
Tel./GSM:
E-mail:

Huurperiode: Week (7n)Weekend (3n)Midweek (4n)

Dag van aankomst:

Dag van vertrek:

Aantal volwassenen:

Aantal kinderen: waarvan leeftijd(en)

Totale huurprijs: (zie beschikbaarheid & prijzen)

Bankrekeningn° voor terugbetaling waarborg: Op naam van:

Ik verklaar hierbij de vermelde huurvoorwaarden als gelezen en goedgekeurd.